Rengjøringsverktøy

Bilde til: Rengjøringsverktøy

Forurensede kontakter er ofte en årsak til at en forbindelse ikke virker og det er både kostbart, tidkrevende og unødvendig å måtte feilsøke for å finne ut av dette. Sørg alltid for at du har med deg nødvendig utstyr for inspeksjon og rens av fiberoptikk før du tilkobler nytt utstyr.

 

FO utstyr og produkter for LAS

FO rengjøring og kabling tilbehør